główna zawartość
artykuł nr 16

Uchwała nr 144/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

W sprawie zmiany uchwały nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi.

artykuł nr 17

Uchwała nr 143/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

W sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXXIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

artykuł nr 18

Uchwała nr 142/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

artykuł nr 19

Uchwała nr 141/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 20

Uchwała nr 140/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015