główna zawartość
artykuł nr 6

obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 06.12.2012r.

budowa kotłowni w schronisku dla zwierząt.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2012 r.

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 30.11.2012r.

rozb. sieci elektroenergetycznej w ul. Dworskiej.

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 27.11.2012r

rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Zdrowa ul. Strażacka.

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.11.2012r.

rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Garnek.