główna zawartość
artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 4 lutego 2011r

budowa odcinka sieci wodociągowej Witkowice-Przybyłów

artykuł nr 27

Zestawienie danych dot.czynszów najmu lokali mieszkalnych...

Zestawienie danych dot. czynszów

artykuł nr 28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 18 stycznia 2011r

budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Przybyłów

artykuł nr 29

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 18 stycznia 2011r

budowa przyłącza kablowego w ul. Wschodniej w msc. Skrzydlów

artykuł nr 30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 17 stycznia 2011r

rozbudowa sieci gazowej w msc. Kłomnice, ul. Wrzosowa