Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Załączniki
treść uchwały   316.954 KB

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Załączniki
treść uchwały   78.599 KB

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014

Załączniki
treść uchwały   57.317 KB

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2011

Załączniki
treść uchwały   49.458 KB

Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Kłomnice za I kwartał  2011r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za III kwartały  2010r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA II KWARTAŁY 2010 ROKU

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za II kwartały 2010r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2010r.

Uchwała Nr 231/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r.

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Uchwała Nr 154/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Uchwała Nr 81/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2007r.

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Uchwała Nr 15/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r.

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Uchwała Nr 272/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2005 rok

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Uchwała Nr 191/XXI/05 RADY GMINY KŁOMNICE Z DNIA 1.02.2005 rok

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK