artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w msc. Śliwaków

 

  Kłomnice, dnia 28.02.2023 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonego  I ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej obręb Śliwaków  oznaczonej  nr 931 o pow. 0,1830 ha,  księga wieczysta CZ1C/00192663/9, który odbył się 21.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 85 000 zł netto.

Na przetarg wpłynęło 1 wadium, natomiast wpłacający wadium nie zgłosił się na przetarg w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.