artykuł nr 1

Ogłoszenie o wynikach I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w msc. Konary

Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 771/1 o pow. 0,34 ha,  księga wieczysta CZ1C/00108801/4, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 5 785 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 5845 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 814/1 o pow. 0,08 ha,  księga wieczysta CZ1C/00108801/4, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 801 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 811 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 770/1 o pow. 0,17 ha,  księga wieczysta CZ1C/00108801/4, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 2 892,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 2 922 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 770/2 o pow. 0,34 ha,  księga wieczysta CZ1C/00108801/4, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 5 785,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 5 845 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 813/1 o pow. 0,05 ha,  księga wieczysta CZ1C/00108801/4, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 501,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 511 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 813/2 o pow. 0,43 ha,  księga wieczysta CZ1C/00108801/4, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 7 316,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 7 396 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 743 o pow. 0,85 ha,  księga wieczysta CZ1C/00144289/2, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 5 908,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 5 968 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 754/1 o pow. 0,38 ha,  księga wieczysta CZ1C/00144289/2, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 6 465,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 6 535 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 754/2 o pow. 0,50 ha,  księga wieczysta CZ1C/00144289/2, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 8 507,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 8 597 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

 

                                                                                               

Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 798/1 o pow. 0,05 ha,  księga wieczysta CZ1C/00144289/2, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 501,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 511 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 798/2 o pow. 0,51 ha,  księga wieczysta CZ1C/00144289/2, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 8677,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 8767 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 827/1 o pow. 0,05 ha,  księga wieczysta CZ1C/00131865/0, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 501,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 511 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 827/2 o pow. 0,48 ha,  księga wieczysta CZ1C/00131865/0, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 8 167,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 8 257 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 787/1 o pow. 0,27 ha,  księga wieczysta CZ1C/00118968/5, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 4 594,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 4 644 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. .

 

  Kłomnice, dnia 05.12.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonych  I ustnych  przetargów nieograniczonych  na  sprzedaż nieruchomości położonych obręb Konary  oznaczonych  nr.: 829/1 o pow. 0,10 ha,  księga wieczysta CZ1C/00118968/5, który odbył się 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 1 201,00 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Wojciech Taranowicz, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 1 221 zł netto

W związku z powyższym I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.