artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

  Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 328/XXXVIII/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 60/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości.

Adres nieruchomości

Kłomnice ul. Zachodnia B

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i wg księgi wieczystej:

535/3, 535/5, 536/7, 536/10 obręb 0012- Nieznanice

CZ1C/00180353/6

Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia 0,2159 ha

Przeznaczenie nieruchomości:

„P”- tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

-

Cena nieruchomości:

Cena nieruchomości nie może być niższa od kwoty 148 000 zł

Na poczet ceny nabycia zostanie zaliczona wartość prawa użytkowania wieczystego w wysokości 98 000 zł

Do ceny sprzedaży w wysokości 50 000 zł- po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego. 

Prawo użytkowania wieczystego ustanowione do 30 kwietnia 2004 r., na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.