artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2021 r poz. 1899 z późn. zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 52/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

 

Obręb

Numer działki

Pow.

w ha

w tym: użytki

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Proponowany

czynsz w q

Konary

1101

1,53

ŁVI-1,34 ha, W/ŁVI-0,19 ha

„Z”- tereny zieleni

„WS/Z”- tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią

0,20

1102

1,22

ŁVI-1,12 ha, W/ŁVI-0,10 ha

„Z”- tereny zieleni

0,30

1099

1,08

ŁVI-1,05 ha, W/ŁVI-0,03 ha

„Z”- tereny zieleni

„WS/Z”- tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią

0,40

    Razem czynsz   0,90

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w  wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualna cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.