artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

Kłomnice, dnia 14.06.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy, który zakończył się wynikiem pozytywnym:

  1. obręb Adamów działka nr ewid. 1315 o pow. 0,31 ha, wpłynęła 1 oferta złożona w terminie dnia 26.05.2022 r. przez P. Mariusza Marcinkowskiego który za w/w działkę zaproponował czynsz dzierżawny w wysokości 0,50 q pszenicy.

Termin dzierżawy 10 lat.

  1. obręb Rzeki Małe działka nr ewid. 1021 o pow. 0,66 ha, wpłynęła 1 oferta złożona w dniu 30.05.2022 r. przez P. Mieczysława Wiewiórę który za w/w działkę zaproponował czynsz dzierżawny w wysokości 0,80 q pszenicy.

Termin dzierżawy 5 lat.

  1. obręb Konary działki nr ewid. 683, 684 o pow. 2,90 ha, wpłynęła 1 oferta złożona w dniu 17.05.2022 r. przez P. Marzenę Musiał która za w/w działki zaproponowała czynsz dzierżawny w wysokości 1,60 q pszenicy.

Termin dzierżawy 5 lat.

 

Wobec powyższego przetargi na dzierżawę w/w działek zakończyły się wynikiem pozytywnym.