artykuł nr 1

Wykaz dot. umieszczenia reklamy na działce stanowiącej własność Gminy Kłomnice na okres do 3 lat.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2020 r poz.1990 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 48/2013 z dnia 24.04.2013r i Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 6/2020 z dnia 11.01.2021 r.;

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący umieszczenia reklamy na działce stanowiącej własność Gminy Kłomnice na okres do 3 lat na rzecz GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o., Sp.k. właściciela Hotelu-Restauracji Nova Stodoła , urządzenia reklamowego o pow. 4 x 2 m na działce gminnej oznaczonej nr ewidencyjny 266/16 obręb Kłomnice przy ul. Częstochowskiej księga wieczysta CZ1C/00083811/5, treść reklamy ,,NOVA STODOŁA HOTEL_RESTAURACJA, sala weselna, hotel, restauracja, sale konferencyjne, catering, tel., 1,2 km 24h”.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

 „KDGP”- Tereny Dróg Głównych Ruchu Przyspieszonego

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.