artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

WYKAZ

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia1997 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 80/2020 z dnia
5 czerwca 2020 r.;

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr działki

Pow. w ha

W tym użytki w ha

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz dzierżawny
w q pszenicy

Lipicze

1

0,20

ŁV – 0,20

WS/Z – tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią 

R/ZL –  tereny rolnicze
z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00037724/1

0,10

132

0,36

ŁV – 0,36

KDL – tereny dróg lokalnych

R/Z – tereny rolnicze, zieleń

WS/Z – tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią

CZ1C/00037724/1

0,10

133

0,44

ŁIV – 0,17

ŁIII – 0,07

ŁV – 0,20

KDL – tereny dróg lokalnych

R/Z – tereny rolnicze, zieleń

CZ1C/00037724/1

0,35

150

0,19

ŁIV – 0,09

N – 0,10

WS/Z – tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią

R – tereny rolnicze

CZ1C/00078140/2

0,10

158

0,34

ŁIV – 0,08

ŁV – 0,26

WS/Z – tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią

R/Z – tereny rolnicze, zieleń

CZ1C/00078140/2

0,10

167

0,49

ŁIII – 0,08

ŁIV – 0,41

R/Z – tereny rolnicze, zieleń

CZ1C/00078140/2

0,15

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości
pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.