artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 oraz 10 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. Z 2020 r. poz. 65 późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 75/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze pisemnych przetargów ofert na dzierżawę na czas określony:

10 lat:

Obręb

Nr działki

Pow. w ha

W tym użytki w ha

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz dzierżawny
w q pszenicy

Kłomnice

2110

0,43

RIVb – 0,43

R – tereny rolnicze

CZ1C/00047650/4

0,5

Razem pow. 0,43 ha  Razem czynsz 0,5

5 lat:

Konary

947

0,59

ŁWIV – 0,30

ŁIV – 0,29

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00037724/1

0,55

963

1,65

ŁIV – 1,46

ŁWIV – 0,19

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00096753/4

1,5

991

1,22

ŁVI – 0,71

ŁV – 0,50

ŁWVI – 0,01

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00096753/4

0,15

1000

1,02

ŁV – 0,92

ŁWV – 0,01

ŁVI – 0,09

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00108801/4

0,3

1019

0,15

ŁWIV – 0,08

ŁIV – 0,07

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00037724/1

0,15

1044

0,46

ŁV – 0,42

ŁWV – 0,04

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00096753/4

0,15

1053

0,71

ŁWV – 0,06

ŁV – 0,65

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00108801/4

0,25

Razem pow. 5,8 ha Razem czynsz 3,05

 

Nieznanice

407

1,23

N – 0,07

RIVa – 0,52

RIVb – 0,64

R – tereny rolnicze

KDL – tereny dróg lokalnych

CZ1C/00182720/4

1,55

Razem pow. 1,23   Razem czynsz 1,55

Termin oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.