artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia na kolejny okres do 3 lat

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 103/XI/2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Obręb

Nr Działki

Pow. w ha

W tym: użytki

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz w q

Rzerzęczyce

6524

0,300

RIVa- 0,0152 ha

RIVb- 0,2848 ha

CZ1C/00052582/4

0,35

6525

0,3500

RIVb- 0,3500 ha

CZ1C/00067764/2

0,40

6526

0,44

RIVa- 0,0240 ha

RIVb- 0,4160 ha

CZ1C/00108492/4

0,50

6527

1,63

RIVa- 1,4696 ha

RIVb- 0,1604 ha

CZ1C/00061063/6

2,50

6528

1,0165

RIVa- 0,6795 ha

RIBVb- 0,3370 ha

CZ1C/00047040/5

1,45

 

Pow. ogółem 1,01 ha   Razem czynsz 5,20 q

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy opublikowaną przez Prezesa GUS.