artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na kolejny okres do 3 lat.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 59/VII/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

na rzecz : P.  Pawła Kozakiewicza

Obręb

Nr Działki

Pow. w ha

W tym: użytki

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz w q

Rzeki Małe

483/1

0,05

ŁIV-0,05 ha

CZ1C/00118968/5

  0,05

483/2

0,12

ŁIV-0,12 ha

CZ1C/00118968/5

  0,10

448

0,847

ŁVI-0,47, RIVb-0,06, ŁV-0,31 ha

CZ1C-00118968/5

  0,25

Pow. ogółem 1,01 ha   Razem czynsz 0,40 q

Rzeki Wielkie

363

0,55

RIVa-0,17 ha, RIVb-0,38 ha

CZ1c/00061396/9

0,70

Pow. ogółem 0,55 ha   Roczny czynsz 0,70 q

Kuźnica

53/1

0,15

RV-0,09 ha, RIVb-0,05 ha, ŁV-0,01 ha

CZ1C/00055888/0

0,10

53/2

0,01

ŁVI-0,01 ha

CZ1C/00055888/0

  -

54/1

0,20

RIVb-0,06 ha, RV-0,12 ha, ŁV-0,02 ha

CZ!C/00055888/0

0,10

54/2

0,01

ŁVI-0,01 ha

CZ1C/00055888/0

  -

52/1

0,13

RIVb-0,04 ha, RV-0,08 ha, ŁV-0,01 ha

CZ1C/00055888/0

  0,10

52/2

0,01

ŁVI-0,01 ha

CZ1C/0055888/0

-

Pow. ogółem 0,51 ha Razem czynsz 0,30 q

Garnek

174/1

0,27

ŁVI-0,08 ha, PsV-0,1476 ha, N-0,0424 ha

CZ1C/00078140/2

  0,05

3081/2

0,3363

RV-0,3363 ha

CZ1C/00080248/6

  0,15

1192

0,20

ŁIV-0,20 ha

CZ1C/00084144/5

  0,20

557/4

0,29

RV-0,22 ha, RVI-0,07 ha

CZ1C/00113669/4

  0,10

2551

0,24

ŁV-0,23 ha, W/ŁV-0,01 ha

CZ1C/00128989/1

  0,10

1938

0,44

RV-0,26 ha, RVI-0,13 ha, PsV-0,05 ha

CZ1C/00155707/9

    0,25

1509/1

0,88

PsV-0,73 ha, PsVI-0,06 ha, RV-0,09 ha

CZ1C/00155707/9

 

0,40

311

0,5509

RV-0,5509 ha

CZ1C/00156472/9

0,25

1713/1

0,43

RV-0,43 ha

CZ1C/00155707/9

0,20

Pow. ogółem: 3,77 ha

  Razem czynsz 1,70

na rzecz: P. Marcina Łapety

Obręb

Nr działki

Pow. w ha

W tym: użytki

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz w q

Chorzenice

3114

0,90

RIVb-0,90 ha

CZ1C/00075245/7

  1q

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy opublikowaną przez Prezesa GUS.