artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na nieruchomości położone w Zdrowej

 

 

 Kłomnice, dnia 24.01.2011r

O G Ł O S Z E N I E 

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Zdrowej oznaczonych jako działki nr:

- 188/3 o pow.0,2514 ha, k.m.1, ul. Zielona 5, księga wieczysta CZ1C/00047469/8, cena wywoławcza brutto: 25 830,00 zł

- 188/4 o pow.0,2514 ha, k.m.1, ul. Zielona, księga wieczysta CZ1C/00047469/8 cena wywoławcza brutto : 25 830,00 zł.

Przetargi na w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.