artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

WYKAZ

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U.z 2004r Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami)  oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 124/2007 z dnia 15.10.2007r

 

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia:

  1. budynek o pow. użytkowej 37,63m2 usytuowany na działce nr 33/1 w miejscowości

Witkowice przy ul. Częstochowskiej, k.m.1, KW Nr 82708

  1. Minimalna wysokość czynszu miesięcznie 3,00 zł/1m2
  2. Termin wynajmu – 5 lat
  3. Przeznaczenie na działalność handlowo-usługową

 

Termin przetargu ustnego nieograniczonego zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

w/w ogłoszenie wywieszono na okres 21 dni tj. od 22.10.2007r do 12.11.2007r

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice

- strona internetowa