artykuł nr 1

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 12 czerwca 2020 r.

Treść w załączniku