artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 października 2019 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 11 października 2019 r.


dla mężów zaufania wyznaczonych przez Komitety Wyborcze.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 zarządzone na dzień 13 października 2019r.

Informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze, na terenie Gminy Kłomnice , rozpoczynają pracę  w dniu głosowania, tj. w niedzielę 13 października  2019 r. od godziny:

 • Obwodowa Komisja nr 1  Szkoła Kłomnice -  od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 2 Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach- od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 3 Szkoła Witkowice- od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 4 Strażnica OSP Nieznanice- od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 5 Świetlica OSP Zdrowa- od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 6 Szkoła Skrzydlów - od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 7 Przedszkole Rzeki Wielkie- od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 8 Szkoła Rzerzęczyce - od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 9 Szkoła Garnek - od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 10 Szkoła Zawada - od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 11 Szkoła Konary - od godziny 6:00
 • Obwodowa Komisja nr 12 Strażnica OSP Pacierzów- od godziny 6:00