artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września 2019 r.o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 13 października  2019r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 04 września 2019 r.
o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

 zarządzonych na dzień 13 października  2019r.

Osoba niepełnosprawna, mieszkaniec Gminy Kłomnice, może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu komisji dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu osób wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 8 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, parter, pokój nr  5 w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00.

Wniosek udostępniany jest na miejscu.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce– Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Lokale obwodowych komisji wyborczych  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  1- Szkoła Kłomnice ul. Szkolna 1, 42-270 Kłomnice
  2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Szkoła Witkowice ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice
  3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 – Świetlica OSP Zdrowa ul. Kłomnicka 31, 42-270 Kłomnice
  4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 – Szkoła Skrzydlów ul. Główna 6a, 42-270 Kłomnice
  5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 – Szkoła Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 91, 42-270 Kłomnice
  6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 – Szkoła Garnek ul. Szkolna 18, 42-270 Kłomnice