artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. (wyciąg)

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

(wyciąg)

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 28 – część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów:

częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski

oraz miasta na prawach powiatu:

Częstochowa.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 68 - część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów:

częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 69 - część województwa śląskiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu:

Częstochowa.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Częstochowie
przy ul. Jana III Sobieskiego 7.