artykuł nr 1

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Treść w załączniku