artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

z dnia 29 kwietnia 2019r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

  Na podstawie art. art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i 1349) oraz (Dz.U. z 2019r. poz.273)  podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w czasie kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Miejscami przeznaczonymi do wyżej wymienionych celów są wszystkie tablice informacyjne znajdujące się na terenie sołectw:

-Adamów

- Bartkowice,

-Chmielarze,

-Chorzenice,

-Garnek,

-Karczewice,

-Kłomnice,

-Kużnica,

-Konary,

-Lipicze,

-Michałów,

-Michałów Rudnicki,

-Nieznanice,

-Niwki,

-Pacierzów,

-Rzeki,

-Rzerzęczyce,

-Skrzydlów,

-Śliwaków,

-Witkowice,

-Zawada,

-Zdrowa,

-Zberezka.  

 oraz słup ogłoszeniowy przy siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 20.