artykuł nr 1

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Kłomnice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 4, 

- Nr 3, w liczbie 3, 

- Nr 6, w liczbie 1, 

- Nr 8, w liczbie 2, 

- Nr 9, w liczbie 2, 

- Nr 10, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice.

§ 3

W dniu 30.04.2019 r. o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 5

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.