artykuł nr 1

Postanowienie Nr DCZ-532-132019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

Treść w załączniku