artykuł nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na stanowisko Referent d/s ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA STANOWISKO REFERENT D/S OCHRONY ŚRODOWISKA.

Wójt Gminy Kłomnice na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze  stanowiska urzędnicze, oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Kłomnice  unieważnia nabór z przyczyn organizacyjnych  na stanowisko  referenta d/s ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ogłoszony w dniu 17.12.2019 r. zarządzeniem 194/2019r.

Osoby które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 pokój 103 od poniedziałku do piątku w godz. Od 7 30 – 15 30 w terminie 14 dni od ogłoszenia unieważnienia .