artykuł nr 1

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach

Informacja

z przeprowadzonego naboru na stanowisko
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach

 

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Kłomnice naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 166/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dn. 4.11.2019r. do przeprowadzenia postępowania konkursowego w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji  - Barbara Mizera,
  2. Ewa Dąbrowska- członek komisji,
  3. Adam Śliwakowski -  członek Komisji,
  4. Robert Gonera- członek Komisji,
  5. Renata Wasiak - członek komisji,
  6. Oliwia Politańska – członek komisji,
  7. Teresa Zatoń – członek komisji.

przystąpiła w dniu 3.12.2019r. o godzinie 13:30 do I etapu naboru.

Komisja ustaliła, co następuje:

1. W związku z naborem na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach oferty złożyło 3 kandydatów. Wszystkie oferty złożone zostały w wyznaczonym terminie.

2. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów zakwalifikowała do II etapu wszystkich 3 kandydatów.

W dniu 9 grudnia 2019 roku Komisja Konkursowa w pełnym składzie przeprowadziła II etap naboru, który polegał na przedstawieniu swoich kandydatur i wizji pracy na stanowisku dyrektora biblioteki oraz na zadawaniu przez Komisję pytań szczegółowych. W trakcie II etapu naboru obecni byli wszyscy zakwalifikowani do niego kandydaci.

Na zakończenie II etapu Komisja Konkursowa przystąpiła do podsumowania naboru i głosowania. W wyniku głosowania, w trakcie którego każdy członek Komisji mógł wyrazić poparcie dla jednego kandydata, najwięcej głosów otrzymała Pani Monika Rączkowska.

Uzasadnienie: Pani Monika Rączkowska przedłożyła wszystkie wymagane w konkursie dokumenty oraz udowodniła w II etapie naboru swoje kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności wymagane i niezbędne do pełnienia funkcji Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.

 

Przewodnicząca Komisji:
Barbara Mizera