artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
z dnia 21 sierpnia 2018r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 
  Na podstawie art. art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 754)  podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w czasie kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Miejscami przeznaczonymi do wyżej wymienionych celów są wszystkie tablice informacyjne znajdujące się na terenie sołectw:
 • Adamów
 • Bartkowice,
 • Chmielarze,
 • Chorzenice,
 • Garnek,
 • Karczewice,
 • Kłomnice,
 • Kużnica,
 • Konary,
 • Lipicze,
 • Michałów,
 • Michałów Rudnicki,
 • Nieznanice,
 • Niwki,
 • Pacierzów,
 • Rzeki,
 • Rzerzęczyce,
 • Skrzydlów,
 • Śliwaków,
 • Witkowice,
 • Zawada,
 • Zdrowa,
 • Zberezka.  

 oraz słup ogłoszeniowy przy siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 20.