artykuł nr 1

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

 Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

z dnia 14 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.
 
Komitety wyborcze, o których mowa w art. 84 § 4, art. 88 § 1, art. 89 § 1, art. 402 § 1, art. 403 § 3, 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) są zobowiązane do zawiadomienia właściwego terytorialnie komisarza wyborczego o swoim utworzeniu.
 
Komisarz Wyborczy w Częstochowie I w swojej siedzibie w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, pok. 201 (przejście przez pok. 202), tel. 034 324-42-24 przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych mających swoje siedziby na obszarze powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego oraz w mieście Częstochowa będącym miastem na prawach powiatu.
 
Uwaga: wejście do budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 7 jest od ulicy Korczaka.
 
Komisarz Wyborczy w Częstochowie I przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych:
- w poniedziałki w godz. 7:30 – 15:30
- we wtorki w godz. 7:30 – 17:00
- w środy w godz. 7:30 – 15:30
- w czwartki w godz. 7:30 – 15:30
- w piątki w godz. 7:30 – 15:30
oraz w dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) w godz. 09:00 - 13:00.
 
Termin przyjmowania przez komisarzy wyborczych zgłoszeń o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa z dniem 27 sierpnia 2018 r.
 
Jednocześnie informuje się, że wzory formularzy zgłoszeń umieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - http://pkw.gov.pl/
Komisarz Wyborczy
  w Częstochowie I
 
   Lidia Dudek