artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

dla mężów zaufania wyznaczonych przez Komitety Wyborcze.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice

zarządzone na dzień  23 kwietnia  2017 r.

Informuję, że obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice, na terenie Gminy Kłomnice, rozpoczynają pracę w dniu głosowania, tj. w niedzielę 23 kwietnia 2017 r. od godziny:

  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach od godz. 6.00;
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Strażnicy OSP w Pacierzowie od godz. 6.00.