artykuł nr 1

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2 i Nr 12 po ukonstyuowaniu

 Składy w załączniku