artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23 października 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 23 października 2015 r.

dla mężów zaufania wyznaczonych przez Komitety Wyborcze.
 
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień  25.10.2015 r.
 
 
Informuję, że obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Gminy Kłomnice, rozpoczynają pracę w dniu głosowania, tj. w niedzielę 25 października  2015 r. od godziny:
  • komisje od nr 1 do nr 12 od godziny 6:00;