artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02 września 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 02 września 2015 r.

dla mężów zaufania wyznaczonych przez podmioty upoważnione w głosowaniu zarządzonym na dzień  06 września 2015 r.
 
Informuję, że obwodowe komisje ds. Referendum powołane do przeprowadzenia głosowania w Referendum Ogólnokrajowym, na terenie Gminy Kłomnice rozpoczynają pracę w dniu głosowania, tj. w niedzielę 06 września 2015 r. od godziny:
  • komisje od nr 1 do nr 12 od godziny 5:00;