artykuł nr 1

Zarządzenie nr 151/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.08.2015