artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu osób, mieszkańców Gminy Kłomnice, uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Działając stosownie do zapisu art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 7 ustawy o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zawiadamiam, że spis osób uprawnionych, mieszkańców Gminy Kłomnice, sporządzony dla przeprowadzenia głosowania w referendum  ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Kłomnice – parter, pokój nr 5 w dniach od 17 do 31 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu osób uprawnionych następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosek udostępniany jest na miejscu.
Wniosek jest udostępniony na stronie BIP Kłomnice - Referendum

Na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu wyborczego na nieprawidłowości w spisie osób uprawnionych mogą być wnoszone reklamacje.
Wniosek udostępniany jest na miejscu lub do pobrania ze strony BIP Kłomnice – Referendum.