artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-3/2015

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
3/2015
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja
3
Temat dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”
4
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
gmina Kłomnice,
gmina Mykanów
gmina Mstów,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.2.2015
8
Dokument wytworzył
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
9
Data dokumentu
13.05.2015r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
13.05.2015r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Decyzja nie jest prawomocna.
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
2/2015 – wniosek
1/2015 – postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
13.05.2015r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18
Uwagi
Brak