artykuł nr 1

Decyzja o środwiskowych uwarunkowaniach DŚ-2/2015

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
2/2015
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja
3
Temat dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna-Zdrowa-Kłomnice-DK-91”
4
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna-Zdrowa-Kłomnice-DK-91”
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
gmina Kłomnice,
gmina Kruszyna,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.8.2014
8
Dokument wytworzył
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
9
Data dokumentu
23.01.2015r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
23.01.2015r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Decyzja nie jest prawomocna.
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
8/2014 – wniosek
8/2014 – postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
26.01.2015r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18
Uwagi
Brak