artykuł nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Schroniska dla Zwierząt "AS" w Jamrozowiźnie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT "AS" W JAMROZOWIŹNIE

 
Wójt Gminy Kłomnice na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Kłomnice  unieważnia nabór na stanowisko  Kierownika Gminnego Schroniska dla Zwierząt "As" w Jamrozowiźnie ogłoszony w dniu 02.09.2015 r.
 
Przyczyną unieważnienia jest brak w ogłoszeniu o naborze w wymaganiach niezbędnych zapisu potwierdzającego  doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 
Osoby które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 pokój 103 od poniedziałku do piątku w godz. Od 7 30 – 15 30 w terminie 14 dni od ogłoszenia unieważnienia .
 
 
Kłomnice dnia 16.09.2015 r.