artykuł nr 1

Decyzja o umorzeniu postępowania

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
4/2014
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja
3
Temat dokumentu
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ogrodu zoologicznego, w miejscowości Rzerzęczyce, na działkach nr ewid. 10094, 9546, k.m. 15.
4
Nazwa dokumentu
Decyzja o umorzeniu postępowania
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ogrodu zoologicznego, w miejscowości Rzerzęczyce, na działkach nr ewid. 10094, 9546, k.m. 15.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki  10094, 9546
obręb Rzerzęczyce,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.1.2014
8
Dokument wytworzył
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
9
Data dokumentu
07.10.2014r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
07.10.2014r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Decyzja nie jest prawomocna.
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
1/2014 – wniosek
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
07.10.2014r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18
Uwagi
Brak