artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-3/2014

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
3/2014
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja
3
Temat dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych w miejscowości Adamów.
4
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych w miejscowości Adamów.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki  1179
obręb Adamów,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.3.2014
8
Dokument wytworzył
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
9
Data dokumentu
21.05.2014r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
21.05.2014r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Decyzja nie jest prawomocna.
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
3/2014 – wniosek
2/2014 – postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
21.05.2014r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18
Uwagi
Brak