artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-2/2014

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
2/2014
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja
3
Temat dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na składowaniu i sortowaniu metali żelaznych i nieżelaznych w miejscowości Zdrowa, ul. Kłomnicka 85A.
4
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na składowaniu i sortowaniu metali żelaznych i nieżelaznych w miejscowości Zdrowa, ul. Kłomnicka 85A.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki  444
obręb Zdrowa,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.1.2013
8
Dokument wytworzył
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
9
Data dokumentu
19.05.2014r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
19.05.2014r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Decyzja nie jest prawomocna.
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
7/2013 – wniosek
4/2013 – postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
1/2014 - raport oceny oddziaływania na środowisko
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
19.05.2014r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18
Uwagi
Brak