artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru
 
na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłomnicach
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Zbigniew Wawrzyniak zamieszkały w Mokrzeszy
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan Zbigniew Wawrzyniak wykazał się znajomością przepisów z zakresu zadań pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej, ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy, wnikliwie i rzeczowo odpowiadał na zadawane pytania.