artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH
z dnia 28 luty 2014 r.
 
W wyniku ogłoszenia w sprawie naboru na w/w stanowisko aplikacje złożyło 2 kandydatów.
Komisja w składzie:
1. Katarzyna Gała - przewodniczący
2. Wanda Kusztal - członek komisji
3. Monika Posak - Pachulska - członek komisji
Po dokonaniu otwarcia wszystkich kopert oraz weryfikacji aplikacji po względem formalnym, wymogi formalne spełniły następujące osoby:
1. Pan Zbigniew Wawrzyniak