artykuł nr 1

4/2013 Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu

Lp
- Decyzja i postanowienia
- wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
1
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Przedsięwzięcie polegające na składowaniu i sortowaniu metali żelaznych i nieżelaznych w miejscowości Zdrowa ul. Kłomnicka 85A 
3
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.1.2013
4
Data wydania
07.11.2013 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/ postanowienie
Wójt Gminy Kłomnice
Ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy
Rafał Cubała
ul. Kłomnicka 85A
Zdrowa
42-270 Kłomnice
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia
7/2013
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Pokój numer 201
(34) 3281-122 wew. 119
9
Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
-
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja/ postanowienie
postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu
 
12
Uwagi
brak