artykuł nr 1

2/2013 postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Lp
- Decyzja i postanowienia
- wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
2
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Przedsięwzięcie polegające na budowie budynku handlowo- warsztatowego z częścią socjalno- biurową w miejscowości Garnek, nr ewid. terenu nieruchomości 324.
3
Znak sprawy
GKIO-OŚ.6220.7.2013
4
Data wydania
10.05.2013 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/ postanowienie
Wójt Gminy Kłomnice
Ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy
Magdalena Strojec "TRANSYM PLUS", ul. Południowa 22, Garnek, 42-270 Kłomnice
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia
6/2013
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
Pokój numer 205
(34) 3281-122 wew. 119
9
Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
-
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja/ postanowienie
postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
12
Uwagi
brak