artykuł nr 1

Wykaz miejscowości i ulic Gminy Kłomnice

ADAMÓW

ul. Bociania
ul. Dojazdowa
ul. Rycerska
ul. Skrzydlowska
ul. Żabia


BARTKOWICE

ul. Świerczewskiego
ul. Wąska
ul. Wesoła
ul. Wspólna
ul. Poprzeczna


CHMIELARZE

CHORZENICE
ul. Częstochowska
ul. Główna
ul. Leśna
ul. Łąkowa
ul. Nowa
ul. Parkowa
ul. Wąska
ul. Wiosenna

GARNEK
ul. Błonie
ul. Cegielniana
ul. Cmentarna
ul. Główna
ul. Katowa
ul. Lisia
ul. Łąkowa
ul. Mokra
ul. Mościska
ul. Nowa
ul. Ogrodowa
ul. Parkowa
ul. Południowa
ul. Poprzeczna
ul. Projektowana
ul. Rolnicza
ul. Rzeczna
ul. Szkolna
ul. Wąska
ul. Wschodnia
ul. Zachodnia

HUBY

JAMROZOWIZNA

JANASZÓW

KARCZEWICE
ul. Częstochowska
ul. Krótka
ul. Łąkowa
ul. Nadrzeczna
ul. Polna
ul. Wolności
ul. Zachodnia
ul. Złota

KŁOMNICE
ul. Bartkowicka
ul. Brzozowa
ul. Częstochowska
ul. Dworcowa
ul. Dworska
ul. Gwiezdna
ul. Janaszowska
ul. Kolejowa
ul. Krótka
ul. Księża
ul. Księżycowa
ul. Leśna
ul. Łąkowa
ul. Nieznanicka
ul. Nowa
ul. Ogrodowa
ul. Parkowa
ul. Pocztowa
ul. Południowa
ul. Poprzeczna
ul. Projektowana
ul. Sądowa
ul. Sosnowa
ul. Strażacka
ul. Szkolna
ul. Targowa
ul. Wesoła
ul. Wrzosowa
ul. Zachodnia
ul. Zdrowska
ul. Zielona

PUSTKOWIE KŁOMNICKIE

KONARY
ul. Bartkowska
ul.Częstochowska
ul. Główna
ul. Krótka
ul. Łąkowa
ul. Ogrodowa
ul. Polna
ul. Szkolna
ul. Spacerowa

KUŹNICA

LIPICZE
ul. Gidelska
ul. Kłomnicka
ul. Krótka
ul. Leśna
ul. Nowa
ul. Polna
ul. Stawowa
ul. Warszawska
ul. Wąska
ul. Żabia

MICHAŁÓW
ul. Folwarczna
ul. Kwiatowa
ul. Słoneczna
ul. Spacerowa
ul. Wspólna

MICHAŁÓW RUDNICKI
ul. Częstochowska
ul. Kolejowa
ul. Letniskowa
ul. Sportowa

NIEZNANICE
ul. Nowa
ul. Klonowa
ul. Leśna
ul. Mstowska
ul. Ogrodowa
ul. Polna
ul. Równoległa
ul. Sobieskiego
Osiedle Pałacowe

NIWKI
ul. Brzozowa
ul. Jesienna
ul. Leśna
ul. Nowa
ul. Wiosenna

PACIERZÓW
ul. Częstochowska
ul. Leśna
ul. Łąkowa
ul. Polna
ul. Wolności

PRZYBYŁÓW

RZEKI MAŁE
ul. Karczewicka
ul. Polna

RZEKI WIELKIE
ul. Główna
ul. Kłomnicka
ul. Leśna
ul. Miernicza
ul. Mokra
ul. Ogrodowa

RZERZĘCZYCE
ul. Bagnista
ul. Bugaj
ul. Kolejowa
ul. Leśna
ul. Mstowska
ul. Ogrodowa
ul. Polna
ul. Skrzydlowska
ul. Szkolna
ul. Witkowska
ul. Wolności
ul. Sportowa
ul. Zachodnia
ul. Słoneczna
ul. Spacerowa
ul. Stawowa

SKRZYDLÓW
ul. Główna
ul. Lipowa
ul. Łąkowa
ul. Nadrzeczna
ul. Wschodnia
ul, Zachodnia

ŚLIWAKÓW

TRZĄSKA

WITKOWICE
ul. Częstochowska
ul. Główna
ul. Leśna
ul. Ogrodowa
ul. Polna
ul. Słoneczna
ul. Wąska
ul. Kwiatowa

ZAWADA
ul. Częstochowska
ul. Kościuszki
ul. Krótka
ul. Leśna
ul. Łąkowa
ul. Ogrodowa
ul. Sobieskiego
ul. Strażacka
ul. Szkolna

ZBEREZKA
ul. Akacjowa
ul. Leśna
ul. Łąkowa
ul. Sobieskiego

ZDROWA
ul. Ceglana
ul. Kłomnicka
ul. Kruszyńska
ul. Łąkowa
ul. Mstowska
ul. Parkowa
ul. Strażacka
ul. Zastawie
ul. Zielona