artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice po wprowadzeniu zmiany w projekcie uchwały

W związku z wprowadzoną zmianą w projekcie uchwały Wójt Gminy Kłomnice przedłuża do dnia 20.11.2012 konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Uchwała dotyczy tylko tych przystanków, których właścicielem jest Gmina Kłomnice, tj. przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych lub na działkach, których właścicielem jest Gmina Kłomnice.
 
Uwagi będą przyjmowane do dnia 21.11 2012 do godz:15,00 w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną na adres sekretarz@klomnice.pl
2) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20,42-270 Kłomnice

3) bezpośrednio na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kłomnice pokoju 103