artykuł nr 1

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice. W ramach konsultacji wpłynęła jedna uwaga.