artykuł nr 1

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu.

 

Wójt Gminy Kłomnice przeprowadził w dniach 21.09.2012r. do dnia 04.10.2012r. konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu.
 
Projekt uchwały został opublikowany w dniu 21 września 2012r. w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice w zakładce „konsultacje”
2) na stronie internetowej Gminy Kłomnice w dziale ‘Aktualności”
3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kłomnice.
 

Informuje się, że nie wpłynął żaden wniosek ani uwaga w sprawie uchwały.