artykuł nr 1

9/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 
Lp
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
9
2
Zakres przedmiotowy wniosku
adaptacja nieużywanego budynku inwentarskiego na budynek produkcyjno- socjalny służący produkcji mebli tapicerowanych, numer ewidencyjny terenu nieruchomości 118/6, miejscowość Garnek.
3
Znak sprawy
GKIO-OŚ.6220.14.2012
4
Data złożenia
21.09.2012 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Cezary Hadryś, P.H.U. „PRES MEBEL”, ul. Przejazdowa 2, 42-200 Częstochowa
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1.kopia mapy ewidencyjnej
2.karta informacyjna przedsięwzięcia
3.wypis z ewidencji gruntów
 
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Kłomnice
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
brak
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
brak
12
Uwagi
 
brak