artykuł nr 1

1/2011 postanowienie o obowiązku przeprowadzenia ooś oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowis

 

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

1/2011

2

Zakres przedmiotowydecyzji/postanowienia

rozbudowa istniejącej rozlewni płynnego gazu propan i propan-butan na działce o numerze ewidencyjnym 31/1 k.m. 1 obręb Bartkowice

3

Znak sprawy

UG.6220.1.2011

 

4

Data wydania

12.07.2011

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/ postanowienie

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

Gmina Kłomnice

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącegodecyzji / postanowienia

P-1/2011

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Pokój numer 205

(034) 3281-122 wew. 119

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie nie jest ostateczne

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja/ postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak